Bölümler

Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı

PROGRAMIN TANITIMI

Sağlık bilimlerinin hızla gelişen uygulamaları ile birlikte modern laboratuvarların önemi gittikçe artmaktadır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında, tedavisinde ve takibinde hekime ve hastaya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, doğru ve güvenilir sonuçlar verebilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Son yıllarda sağlık bilimleri hızla gelişmekte ve buna paralel olarak da yeni uzmanlık alanları oluşmaktadır. Bu yeni uzmanlık alanlarından biri de tıbbi laboratuvar teknikleridir. Günümüzün tıbbi uygulamalarında modern laboratuvar tekniklerinin önemli yeri vardır. Çünkü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında ve takibinde hekime büyük kolaylıklar sağlar. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hekimlerin teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı kurulmuştur. Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji, genetik ve adli tıp laboratuvarlarında, üniversite ya da araştırma enstitüsü laboratuvarlarında çalışabilecek donanıma sahiptirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Laboratuvar Kimyası, Laboratuvar Araç ve Gereçleri , Genel Biyokimya, Genel Biyoloji, Hematoloji, Temel Laboratuvar Uygulamaları, İmmünolojik Yöntemler, Klinik Biyokimya, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji, Histoloji ve Embriyoloji ve Biyomedikal Teknolojisi  gibi temel ve branş dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk projeleri ile kariyerlerinde ilerleme imkânı sunulmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Üniversitemiz Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer donanımlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.

Program, müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Hazırlanan program süresi 2 yıldır. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe görev alabileceklerdir.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR:

  • Barınma Olanakları

Kız ve Erkek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kampus alanı içerisinde kredi yurtlar kurumunun yaptırdığı 500 kız, ve Şehir merkezinde 180 Erkek Öğrencimizin barınabileceği toplam 680 kişilik bir yurt 2010- 2011 öğretim yılında faaliyete girmiştir. İlçemizde jeotermal enerji ile ısıtılan çok sayıda konut, öğrenci pansiyonu şeklinde uygun fiyatlarla ve şartlarla öğrencilere kiralanmaktadır. Dolayısıyla yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrencilerimizin ilçemizde barınma sorunu yoktur.

  • Yatay Ve Dikey Geçiş Olanakları:

YATAY GEÇİŞ ;

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

DİKEY GEÇİŞ ;

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı öğrencileri; Biyoloji, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  • İş Olanakları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte “Tıbbi Laboratuvar  Teknikeri” ünvanı verilir.

Mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar :

Kamu, üniversite, özel ve vakıf hastaneleri

Özel Laboratuvar Merkezleri

Sağlık Bakanlığı’nın tüm kuruluşları

Sağlık araştırma merkezlerinde çalışma olanaklarına sahiptirler.

DERSE GİREN ÖĞRETİM ELEMANLARI:

 

Öğretim Elemanı

Anabilim Dalı

Görevlerinin Durumu

Öğr. Gör. Halil İsa KURU

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör.Şaban ERDOĞAN

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Sevtap ÇAKIR

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör.Lütfiye PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör.Damla ÜNAL

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tam Zamanlı

Program Tanıtım Videosu İçin Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, Salı