İdari Personel

 

İDARİ KADRO

Adı Soyadı Görevi Ünvanı  E - Posta          Telefon           Fotoğraf    
Hakkı AKTÜRK Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Sekreteri hakki.akturk@ksbu.edu.tr 0274 513 72 50 -(dahili) 1067
Akif Murat ERSAY Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni akifmurat.ersay@ksbu.edu.tr

0274 513 72 50 -(dahili) 1075

Ali MAĞDEN

Taşınır ve  Kayıt Kontrol Yetkilisi

Personel ve Özlük İşleri

Staj İşleri

Veri Hazırlama

Kontrol İşletmeni

ali.magden@ksbu.edu.tr 0274 513 72 50 -(dahili) 1075

Ali İhsan YELBOĞA Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni aliihsan.yelboga@ksbu.edu.tr 0274 513 72 50 - (dahili) 1075

Tayfun EFTEKİN

 Mutemet

 Mali İşler

Bilgisayar İşletmeni tayfun.eftekin@ksbu edu.tr 0274 513 72 50 -(dahili) 1064

Makbule TUNÇKAFA

Özel Kalem

Genel Evrak

Memur makbule.tunckafa@ksbu.edu.tr 0274 513 72 50 -(dahili) 1075

 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, Pazartesi