Tarihçe

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.05.2011 tarih ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7d-2 maddesi uyarınca Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuş olup, bu kanun ile Meslek Yüksekokulumuz 18.05.2018 tarihinden itibaren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, Çarşamba