Genel Bilgiler

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.05.2011 tarih ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7d-2 maddesi uyarınca Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuş olup, bu kanun ile Meslek Yüksekokulumuz 18.05.2018 tarihinden itibaren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmıştır.

Rektörlüğümüzün senato kararı ile Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, Optisyenlik Programı, Yaşlı Bakımı Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programları açılmasına karar verilmiştir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programına öğrenci alımına başlamıştır. Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim görecek öğrenciler Teorik dersleri ve Laboratuar uygulamalarını Dumlupınar Üniversitesi Simav Muradınlar Kampüsü Ecz. Süleyman Oğuz AKIN Eğitim Bloğundaki dersliklerde ve mesleki uygulama laboratuarlarında yapabileceklerdir. Dönem içi Mesleki Uygulamalarını yapabilecekleri Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz, ilçe merkezine 5 km mesafede olup,  eğitim binası, idare binası, yemekhane, kafeterya, kütüphane, bilgisayar laboratuarları, açık ve kapalı spor salonları ile modern bir kampüs alanı içerisinde bulunmaktadır.

Amacımız: Ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler ve meslek elemanları yetiştirmektir.
 

Hedeflerimiz: Eğitim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirmek ve bu sayede onların talepleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapabilmek. Mezunlarımızı sağlık alanının ihtiyacına göre en iyi şekilde hazırlamak. Yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temasa geçerek bilgi alışverişini sağlayacak işbirliğinin oluşturulmasına öncülük etmek. Bölümlerimizdeki programları sağlık alanının ihtiyaçları doğrultusunda artırmak ve geliştirmektir.
 

Öğrencilerimize Sunulan İmkanlar: Kampus alanı içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 500 öğrenci kapasiteli modern bir kız yurdu ile Simav merkezde 160 kişilik erkek KYK yurdu bulunmaktadır. Kampus alanı içerisinde kapalı ve açık spor salonu Yerleşkemize çok yakın mesafede bulunan Eynal termal tesislerinden yararlanma Her programın kendisine ait laboratuar, alanları Öğrencilerimizin tamamına hizmet veren kafeterya, yemekhane, kütüphane, spor ve oyun salonlarıdır.

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci alınan programlar;

 • Fizyoterapi Programı
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Yaşlı Bakımı Programı
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Meslek Yüksekokulumuzda açık olan programlar;

 • Ortopedik Protez ve Ortez Programı
 • Fizyoterapi Programı
 • Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Optisyenlik
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Sağlık Bilgi Sistemleri 
 • Tibbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, Pazartesi