Müdürün Mesajı

 

Sevgili Gençler;

Tüm Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmeti sektörü giderek büyümekte ve gelişmektedir. Sağlık sektöründeki büyüme ve gelişme aynı zamanda profesyonelleşmeyi gerektirmektedir.

Sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan teknik sağlık personelinin yetiştirilmesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları büyük önem arz etmektedir.

Yüksekokulumuzun amacı; Sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan bilgi, beceri ve etik değerlere sahip sağlık personeli yetiştirmektir.

Teknik imkânları ve öğrenci laboratuvarları ileri düzeyde olan Yüksekokulumuzun temel felsefesi; kaliteli, bilinçli ve çağdaş insan gücü yetiştirmek olacaktır.

Sevgilerimle,         

                                   

                                                                                       Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENER

                                                                                      Meslek Yüksekokulu Müdür V.                                                                                                                                                                                                                                     

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, Pazartesi