Hedeflerimiz Değerlerimiz

                               HEDEFLERİMİZ

- Bilimsel yayın kalitesinin arttırılması ve ortak araştırmaların yapılması,

- Bilimsel yayınların proje destekli olmasına özen gösterilmesi ve atıf sayısının artırılması,

- Okul-sağlık sektörü işbirliğini geliştirecek ulusal ve uluslararası projelere katılımın artması,

- Okul imajının etkin tanıtımı için paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi,

- Donanım ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi,

- Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

- Akademik ve idari personelin niteliğinin artırılması,

- İdari personelin hizmet içi ve mesleki eğitim programlarına katılımının sağlanması,

- Engelsiz okul olmak için çalışmaların artırılmasıdır.

                             DEĞERLERİMİZ

- Milli ve manevi duyguları özümseme,

- Atatürk İlkelerine bağlılık, herkes için fırsat eşitliği ve ifade özgürlüğü,

- Evrensel ve toplumsal değerlere saygı ve insan haklarının ön planda tutulması,

- Hukukun üstünlüğü, bilimsel etik kurallara uygunluk,

- Bilimin evrenselliğine inanmak, gerçekçi değerler ile çevreye ve insana saygı,

- Hayal gücü ve yaratıcılığı destekleyen bir ekip ruhunu benimseme,

- Yaşam boyu öğrenme ve geliştirme,

- Üretilen bilgileri güncelleme ve pratikte uygulama,

- Araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı ve katılımcı olma,

- Çalışanların, öğrencilerin ve paydaşlarımızın memnuniyeti,

- Kurumsal kimliği destekleyen verimli çalışmalar yapmak, kendimizi sürekli geliştirme ve iyileşme olmalıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, Çarşamba