2020-2021 Akademik Yılı Öğrenci Danışman Listesi

SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLARI ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

PROGRAMI

SINIF

DANIŞMAN

DAHİLİ TELEFON

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

I. Sınıf

Öğr. Gör. Dr. Güllü KAYMAK

2113

II. Sınıf

Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

2113

Fizyoterapi

I. Sınıf

Öğr. Gör. Lütfiye PARLAK

2112

II. Sınıf

Öğr. Gör. Sevtap ÇAKIR

2112

Yaşlı Bakım

I. Sınıf

Öğr. Gör. Serkan BUDAK

2111

II. Sınıf

Öğr. Gör. İsmail BACAK

2116

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

I. Sınıf

Öğr. Gör. Dr. Abdullah GÜVENDİ

2117

Öğrenci İşleri

2110

 

Meslek Yüksekokulumuz İletişim Telefon Numarası : 0 274 513 64 65

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Danışmanlık

MADDE 15 – (1) Öğrencelerin eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

 (2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunur. Bu amaçla Her yarıyıl başında öğrenciye derse kayıt, ders seçme ve ders ekleme/bırakma (silme) işlemlerinde yardımcı olur; kayıt yenileme, ders ekle-sil ve ders seçme işlemlerinin mevzuata (Yönetmeliklere, Yönergelere ve Kurul Kararlarına) uygunluğunu kontrol eder ve onay verir. Seçmeli derslerin konuları hakkında öğrenciyi aydınlatır ve ders seçiminde yardımcı olur.

b) Öğrenciyi Üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek.

c) Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve yasal olarak öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler; öğrenciyi yönlendirir. Mevzuatta (KSBÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelik ve Yönergeler) meydana gelen değişikliklerin öğrenciye duyurulmasına ve açıklanmasına yardımcı olur.

d) Danışmanı olduğu öğrencilerin staj durumlarını ve evraklarını takip etmek. Staj yapacağı işyeri belli olan öğrencilerin Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sigorta girişlerinin yapılmasını sağlar.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, Pazartesi