Bölümler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programın Tanıtımı

Hastalıkların doğru tanı ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedeflerindendir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri hekimlere çok kıymetli veriler sunmaktadır. Alman fizikçi Rötgen’in X-ışınlarını keşfi ile tıbbi görüntüleme yöntemlerinin kapısı aralanmış, son otuz yılda yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri ile alanda yeni uygulamalar ortaya konulmuştur.

Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Bu ekip çekirdekte radyoloji, nükleer tıp yada radyoterapi uzmanı hekimler ve tıbbi görüntüleme teknikerleri yada teknisyenlerinden oluşur.

Programın açılmasıyla; Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm radyodiagnostik  modalitelerde (konvansiyonel ve dijital radyoloji, floroskopi, dijital substarksiyon anjiografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (spect,pet,petct) ve radyoterapide (simülatör, lineer akselatör vb.) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirebilecektir.  

Üniversitemiz Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer donanımlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.

Program, müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Hazırlanan program süresi 2 yıldır. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe görev alabileceklerdir.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR:

 • Barınma Olanakları

Kız ve Erkek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kampus alanı içerisinde kredi yurtlar kurumunun yaptırdığı 500 kız, ve Şehir merkezinde 180 Erkek Öğrencimizin barınabileceği toplam 680 kişilik bir yurt 2010- 2011 öğretim yılında faaliyete girmiştir. İlçemizde jeotermal enerji ile ısıtılan çok sayıda konut, öğrenci pansiyonu şeklinde uygun fiyatlarla ve şartlarla öğrencilere kiralanmaktadır. Dolayısıyla yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrencilerimizin ilçemizde barınma sorunu yoktur.

 • Yatay Ve Dikey Geçiş Olanakları:

YATAY GEÇİŞ ;

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

DİKEY GEÇİŞ ;

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı öğrencileri; Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Programın Öğrenme Kazanımları

 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanır.
 • İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 • Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir.
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda,

 bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.

 • Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve etik kurallara uyar.
 • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Radyolojik girişimleri öğrenir, gerektiğinde alanında kullanır.
 • Hastalıkları tanır, radyolojik işlemlerle tanılamadaki bağlantıyı kurabilir.
 • Yabancı dil olarak İngilizceyi genel düzeyde kullanabilmek
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinmek
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanır.
 • İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 • Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
 • İş Olanakları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte "Radyoloji Teknikeri" unvanıyla çalışabilirler.

* Üniversite hastaneleri

* Devlet hastaneleri

* Özel Hastaneler

* Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde

* Özel Görüntüleme Merkezleri

DERSE GİREN ÖĞRETİM ELEMANLARI:

 

Öğretim Elemanı

Anabilim Dalı

Görevlerinin Durumu

Öğr. Gör. Dr. Abullah GÜVENDİ

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Nahsan KAYA

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Fatih ULUKAYA

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör.Lütfiye PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör.Meryem Cansu ŞAHİN

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tam Zamanlı

Program Tanıtım Videosu için Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, Salı