2020 Birimiçi Değerlendirme Raporu

2020 Birimiçi Değerlendirme Raporu

Ek- 1 Dış Paydaşlar

Birim Kalite Danışma Kurulunun Toplantı Tutanağı

Ek- 2 Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

Ek- 3 Toplantı Tutanakları

Toplantı Tutanakları 

Ek- 4 Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 5 İç ve Dış Paydaşlar Listesi

İç ve Dış Paydaşlar Listesi

Ek- 6 Program Açma Yönetim Kurulu Kararı

Program Açma Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 7 Ders Plan ve İçerikleri

Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı

Fizyotarapi Programı

Yaşlı Bakım Programı

Ek- 8 Ders Olurları için Yüksekokul Kurulu Kararı

Ders Olurları için Yüksekokul Kurulu Karar Örneği

Ek- 9 Ders Programı

Ders Programı Örneği

Ek- 10 Mezun Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararı

Mezun Öğrenciler için Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 11 Öğrenci Danışmanlık Formu

Öğrenci Danışmanlık Form Örneği

Ek- 12 Akademik Personele Lisansüstü Eğitim İçin İzin Evrakı

Akademik Personele Lisansüstü Eğitim İçin İzin Evrakı Örneği

Ek- 13 Sosyo Kültürel Faaliyet Raporu

Sosyo Kültürel Faaliyet Raporu

Ek- 14 Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı Tutanağı

Ek- 15 Toplumsal Katkı

Zafer Kalkınma Ajansı Destekli Proje

Ek- 16 Stand Açma Yazısı

Stand Açma Yazısı

Ek- 17 İdari Personel Görev Tanımları

İdari Personel Görev Tanımları

Ek- 18Rektörlüğümüz Tarafından Doğum Günü Tebriği

Rektörlüğümüz Tarafından Doğum Günü Tebriği Örneği

Ek- 19 Program Açma Paydaş Katılımına İlişkin Kanıtlar

Program Açma Paydaş Katılımcıların Örnek Yazıları

Ek- 20 Oryantasyon Formu

Oryantasyon Formu

Ek- 21 Ders Müfredat Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

Ders Müfredat Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 22 Staj Komisyon Kurulu Kararı

Staj Komisyon Kurulu Karar Örneği

Ek- 23 Program Açma İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 24 Sınavlar

Yönetim Kurulu Karar Örneği

Ek- 25 Kurumdışı Ders Görevlendirme Yazısı

Kurumdışı Ders Görevlendirme Yazısı Örneği

Ek- 26 Meslek Yüksekokulumuzda Uzman Psikolog Danışman Olması

Psikolojik Danışma Formu

Ek- 27 Yüksekokul Kurulu Müfredat Değişikliği

Yüksekokul Kurulu Karar Örneği

Ek- 28 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Katılımı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Katılımı

Ek- 29 Muayene Kabul Tutanağı

Muayene Kabul Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, Salı