Bölümler

Yaşlı Bakımı Programı

PROGRAMIN TANITIMI

Tıbbın hızla gelişmesi ve bireylerin sağlık konusunda artan bilinç düzeyleri ortalama yaşam süresini arttırmıştır.  Bu durum, ülkemizde de yaşlı nüfusunda artışa neden olmuştur. Ancak artan yaşlı nüfus, hızla çözülmesi gereken birçok sosyal, psikolojik ve tıbbi sorunu da beraberinde getirmiştir. Yaşam biçimi ve standartlarında yaşanan değişim, tüm dünyada beklenen yaşam süresini yükseltmiştir. Gerek TÜİK gerekse Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan istatistiklere göre Türkiye, önümüzdeki 25 yılda tüm dünyada yaşlı nüfusun en hızlı artacağı ikinci ülke olacaktır. Bunun sonucunda Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır.

Bu programın temel amacı; yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilmek için gerekli tıbbi ve psikolojik ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık gelişimlerine ve yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerinin uygulanmasında çözüm üretebilen; analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Yaşlı Bakım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program, müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Hazırlanan program süresi 2 yıldır. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Yaşlı Bakım Teknikleri ” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe görev alabileceklerdir.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR:

  • Barınma Olanakları

Kız ve Erkek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kampus alanı içerisinde kredi yurtlar kurumunun yaptırdığı 500 kız, ve Şehir merkezinde 180 Erkek Öğrencimizin barınabileceği toplam 680 kişilik bir yurt 2010- 2011 öğretim yılında faaliyete girmiştir. İlçemizde jeotermal enerji ile ısıtılan çok sayıda konut, öğrenci pansiyonu şeklinde uygun fiyatlarla ve şartlarla öğrencilere kiralanmaktadır. Dolayısıyla yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrencilerimizin ilçemizde barınma sorunu yoktur.

Programı Kimler Tercih Edebilir?

ÖSYM'nin yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na göre öğrencilerin bu programı tercih edebilmeleri için YKS'nin bir türü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'den en az 150 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puan alarak programımızı tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler Yaşlı Bakım Programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Ayrıca öğrencinin bu eğitimi alabilmesi ve uygulamaları icra edebilmesi için her türlü koşulda fiziki ve sosyal performansı gerçekleştirebilecek psikolojik ve bedensel sağlığa sahip olması gerekmektedir.

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı alanlarıyla ilgili birimler, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz bakım merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, palyatif bakım birimleri, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Yaşlı Bakımı” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde;

Beslenme ve Diyetetik

Gerontoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

DERSE GİREN ÖĞRETİM ELEMANLARI:

 

Öğretim Elemanı

Anabilim Dalı

Görevlerinin Durumu

Öğr. Gör.Özge Sakarya ÇINKI

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Şenay ÖZER

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. İsmail BACAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Lütfiye PARLAK

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Serkan BUDAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Tam Zamanlı

Program Tanıtım Videosu İçin Tıklayınız

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, Salı