Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun misyonu Sağlık alanında; Uluslararası mesleki ölçülere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan niteliklere sahip Teknikerler ve meslek elemanlarını yeterli düzeyde yetiştirmektir.
 

Vizyonumuz: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun vizyonu; Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak sağlık hizmeti sunabilen meslek mensubu yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, Çarşamba