2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş İlanı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUM İÇİ  YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

ŞARTLAR

1- Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının;

a) Aynı düzeyde farklı diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 3,00 olması,

b) Aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 2,00 olması gerekir.

2- İkinci öğretimden normal öğretime kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır.

3- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

            BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde Meslek Yüksekokulumuza  E-Posta veya Posta  yolu ile yapılacaktır.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız).
  2. Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript).
  3. Ders İçerikleri (Onaylı).
  4. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Onaylı).
  5. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

          DEĞERLENDİRME

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Kurum İçi yatay geçiş yolu ile başvurular “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”   hükümlerine göre yapılacaktır.

 

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız.

 KONTENJANLAR

Program

Kontenjan

Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı

3

Fizyoterapi Programı

3

Yaşlı Bakım Programı

3

 TAKVİM

Başvuru başlangıç tarihi

31 Ağustos 2020

Başvuru bitiş tarihi

04 Eylül 2020

Değerlendirme

07-09 Eylül 2020

Başvuru sonuçlarının ilgili birim web sitesinde  ilan edilmesi

10 Eylül 2020

Kayıt tarihleri

14-15 Eylül 2020

 

 TABAN PUANLAR

İlgili yılların taban puanlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

28 Ağustos 2020, Cuma / 163 defa okundu.